Tribeca Aoyama

2006
Tokyo, Japan

 

Men’s hair salon

/